• Solarni sistemi za grijanje i toplu vodu
  • Efikasna rješenja za solarne sisteme
  • Obnovljivi izvori energije

Termički solarni uređaji

Termički solarni uređaji su uređaji koji proizvode toplinu iz Sunčevog zračenja i upotrebljavaju se u kućanstvu za pripremu potrošne tople vode te za zagrijavanje prostora kao podrška sustavu grijanja.

Termičke solarne uređaje čine solarni kolektor, solarni spremnik i regulator koji uz dodatnu opremu tvore solarni sistem.

Na tržištu postoje dvije vrste solarnih kolektora: ravni pločasti kolektori i cijevni vakumski kolektori. Iako su ravni pločasti kolektori vrlo učinkoviti, cijevni vakumski kolektori su ipak učinkovitiji, pogotovo u prijelaznim proljetnim i jesenskim mjesecima te zimi, jer vakumirane cijevi apsolutno minimiziraju toplinske gubitke.

Solarni kolektori funkcioniraju na način da apsorbiraju Sunčevu energiju koja se dozračuje na ploču kolektora, te tako preuzetu energiju pretvaraju u toplinsku energiju. Kroz kolektore ili vakumske cijevi kolektora prolazi solarni medij ili voda koji dalje prenose toplinu, ali taj zagrijani medij ili voda nikada ne dospijevaju u slavinu već cirkuliraju te putem izmjenjivača topline svoju toplinu daju dalje vodi iz vodovoda.

Optimalno dimenzionirani solarni sistemi na području naše zemlje mogu zadovoljiti potrebe za potrošnom toplom vodom pojedinog kućanstva i to u potpunosti tijekom ljetnih mjeseci, dok za vrijeme proljetnih i jesenskih dana mogu pokriti od 50-70% ukupne potrebe za potrošnom toplom vodom ovisno o zemljopisnoj lokaciji objekta na kojem su ugrađeni.

Solarni sistem je u funkciji tijekom cijele godine i zagrijani solarni medij, osim što grije potrošnu toplu vodu, može služiti i za dogrijavanje vode u sustavu grijanja. U zimskim mjesecima nema dovoljno Sunčevog zračenja da bi solarni sistem mogao samostalno grijati stambeni objekt ali instalacijom veće kolektorske površine i ugradnjom solarnog spremnika veće zapremnine postiže se podrška postojećem sustavu grijanja i znatna ušteda na energentima.

Bilo da se radi o pripremi potrošne tople vode i dogrijavanju u sustavu grijanja ili isključivo o pripremi potrošne tople vode, svaka instalacija termičkih solarnih uređaja zahtjeva prolagodbe postojećih sanitarnih instalacija na stambenom objektu kao i radove na krovu. Ukoliko se radi o novogradnji, najbolje je unaprijed napraviti pripremu za instalaciju termičkih solarnih uređaja iako se u datom trenutku ne planira njihova instalacija.

Pogledajte prezentaciju SOLAR SMILE solarnih sistema kroz prezentaciju djelatnosti tvrtke Jadran OIE Jadran OIE je generalni zastupnik tvrtke Vau Thermotech za područje RH

Proizvod (kom: ) je dodan u izračun.